Vzdělávání a certifikace

CERTIFIKACE CAC

 • dána vnitřní směrnicí CAC (COPFO), pouze pro členy CAC
 • navazuje na personální certifikaci u České společnosti pro jakost
 • člen prokazuje systém odborného vzdělávání svého managementu a zavedení systémů řízení do firmy
 • pro přezkoušení se obraťte na kancelář CAC
 1. Certifikace CAC I. stupně: způsobilá
 2. Certifikace CAC II.stupně: specializovaná
 3. Certifikace CAC III. stupně: systémová (odborníci tohoto stupně jsou již považováni za špičky v oboru, kdy jsou schopni zavádět i udržovat celé systémy)

 

CERTIFIKACE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO JAKOST (ČSJ)

 • třístupňový systém certifikace v oblasti úklidu vytvořený CAC společně s Českou společností pro jakost (ČSJ)
 • od r. 1994 Osvědčení o akreditaci k certifikaci pracovníků č. 087/1994 vydané Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN 45013
 • od r. 1995 jako jediná v ČR vydává Akreditační osvědčení Evropské organizace pro jakost (European Organization for Quality): akreditace pro provádění certifikace pracovníků působících v oblastech zabezpečování jakosti výrobních podniků, služeb, zkušebních laboratoří a organizací správy
 • tyto personální certifikáty jsou také podkladem k prokázání odborné způsobilosti při zavádění systémů ISO 9000 – 2000
 • certifikát ČSJ je vydáván na dobu tří let a seznamy držitelů platných certifikátů zveřejňuje ČSJ ve Zpravodaji ČSJ
 • 3 typy certifikací:
 1. Úklidový operátor (Cleaning Operator)
 2. Úklidový manažer (Cleaning Manager)
 3. Úklidový specialista (Cleaning Specialist)
 • více informací ZDE

 

CERTIFIKACE NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ (NSK)

 • podmínkou je uspění ve zkoušce z některé tzv. dílčí kvalifikace
 • přípravné kurzy organizují někteří ze členů CAC, např. Irena Bartoňová Pálková
 • absolvent získá celostátně platné osvědčení v souladu se Zákonem č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 • proces schvalování dílčích kvalifikací představuje tvorbu kvalifikačních standardů (KS) a hodnotících standardů (HS) pro každou dílčí kvalifikaci (DK). Mezi subjekty zapojené do tvorby DK jsou kromě tvůrců zejména NÚOV (Národní ústav odborného vzdělávání) a MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).
 • dílčí kvalifikace jsou postupně připravovány, CAC se na vzniku aktivně podílí
 • Dílčí kvalifikace schválené:
 1. Úklidový pracovník administrativních ploch (kód: 69-008-E)
 2. Úklidový pracovník v potravinářských provozech (kód: 69-009-E)
 3. Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních (kód: 69-010-E)
 4. Úklidový pracovník – speciální práce (kód: 69-011-H)
 5. Provozní vedoucí úklidu (kód: 69-039-H)
 • Dílčí kvalifikace připravované:
 1. Úklidový pracovník průmyslových ploch (101076)
 2. Hospodyně v restauračních a ubytovacích zařízeních (30995)
 3. Úklidový pracovník restauračních a ubytovacích zařízení (101077)
 4. Úklidový pracovník ve výškách (101069)
 5. Úklidový pracovník dopravních prostředků (101067)
 6. Mistr objektu úklidů (provozní vedoucí) (101056)
 7. Dezinfektor ve službách (191)
 8. Hospodyně v domácnosti (30994)

 

HACCP: VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚKLID V POTRAVINÁŘSKÝCH PROVOZECH VS. EVROPSKÁ LEGISLATIVA

 • úklidové firmy zabývající se potravinářským provozem mohou získat potřebné informace díky stránkám Hygiene for Cleaners, vzdělávacímu projektu, který jim poskytne návod, jak implementovat evropská nařízení o hygieně v potravinářských provozech, tj. Nařízení (EC) No 852/2004, Nařízení (EC) No 853/2004, Nařízení (EC) 2073/2005 a HACCP-koncept (vše v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin určené nejen úklidovým pracovníkům budov)
 • projekt o 6 vzdělávacích modulech založený na e-learningu a blended learningu, lze splnit jako online test
 • Česká asociace úklidu a čištění a Textilní zkušební ústav v Brně zajišťovaly po odborné stránce modul "Technologie čištění a hygiena v potravinářském provozu" a podílely se na překládání všech modulů do češtiny

 

TERMÍNY ŠKOLENÍ na 1. polovinu roku 2024:

20.–21.02. Přípravný kurz na Profesní kvalifikaci PK 69-008-E "Úklidový pracovník/ úklidová pracovnice administrativních ploch" (včetně zkoušky) – požadavek ve výběrových řízeních (https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-397-Uklidovy_pracovnik_administrativnich_ploch/revize-1382/hodnotici-standard)

22.–23.02. Přípravný kurz na Profesní kvalifikaci PK 69-039-H "Provozní vedoucí úklidu" (včetně zkoušky) – požadavek ve výběrových řízeních (https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1079-Provozni_vedouci_uklidu/revize-868/hodnotici-standard)

08.03. Reporting ESG (Praha, hotel Le Palais) – v případě zájmu kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pro členy bezplatný. 

14.–15.03. Přípravný kurz na Profesní kvalifikaci PK 69-010-E "Úklidový pracovník/ úklidová pracovnice ve zdravotnických a nemocničních zařízeních" (včetně zkoušky) – požadavek ve výběrových řízeních (https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-400-Uklidovy_pracovnik_uklidova_pracovnice_ve_zdravotnickych_a_nemocnicnich_zarizenich/revize-4505/hodnotici-standard)

19.–22.03. Přípravný kurz na Profesní kvalifikaci PK 69-011-H "Úklidový pracovník/ úklidová pracovnice – speciální práce" (včetně zkoušky) – požadavek ve výběrových řízeních (https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-401-Uklidovy_pracovnik_specialni_prace/revize-1381/hodnotici-standard)

16.–17.04. Přípravný kurz na Profesní kvalifikaci PK 69-008-E "Úklidový pracovník/ úklidová pracovnice administrativních ploch" (včetně zkoušky) – požadavek ve výběrových řízeních (https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-397-Uklidovy_pracovnik_administrativnich_ploch/revize-1382/hodnotici-standard)

18.–19.04. Přípravný kurz na Profesní kvalifikaci PK 69-039-H "Provozní vedoucí úklidu" (včetně zkoušky) – požadavek ve výběrových řízeních (https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1079-Provozni_vedouci_uklidu/revize-868/hodnotici-standard)

20.–21.04. Přípravný kurz na Profesní kvalifikaci PK 69-008-E "Úklidový pracovník/ úklidová pracovnice administrativních ploch" (včetně zkoušky) – požadavek ve výběrových řízeních (https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-397-Uklidovy_pracovnik_administrativnich_ploch/revize-1382/hodnotici-standard)

22.–23.04. Přípravný kurz na Profesní kvalifikaci PK 69-039-H "Provozní vedoucí úklidu" (včetně zkoušky) – požadavek ve výběrových řízeních (https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1079-Provozni_vedouci_uklidu/revize-868/hodnotici-standard)

Nadále přitom platí, že pokud máte alespoň 5 pracovníků k proškolení, je možné domluvit individuální termín přímo u vás ve firmě.

Pokud o některé z nich máte zájem, ozvěte se o přihlášku alespoň 2 týdny před konáním akce, a to přímo paní předsedkyni na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Všechny kurzy se konají v Praze nebo blízkém okolí. Všechny přípravné kurzy jsou zakončeny zkouškou, ceny viz níže.

Ceny přípravných kurzů PK + zkoušek 2024:

 • PK úklidový pracovník administrativních ploch: 12 100,- Kč bez DPH/osoba + zkouška profesní kvalifikace 3 500,- Kč bez DPH/osoba
 • PK provozní vedoucí úklidu: 16 500,- Kč bez DPH/osoba + zkouška profesní kvalifikace 4 800,- Kč bez DPH/osoba
 • PK úklidový pracovník speciální práce: 25 500,- Kč bez DPH/osoba + zkouška profesní kvalifikace 8 500,- Kč bez DPH/osoba
 • PK úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních: 13 800,-  bez DPH/osoba + zkouška profesní kvalifikace 5 500,- Kč bez DPH/osoba