Vzdělávání a certifikace

CERTIFIKACE CAC

 • dána vnitřní směrnicí CAC (COPFO), pouze pro členy CAC
 • navazuje na personální certifikaci u České společnosti pro jakost
 • člen prokazuje systém odborného vzdělávání svého managementu a zavedení systémů řízení do firmy
 • pro přezkoušení se obraťte na kancelář CAC
 1. Certifikace CAC I. stupně: způsobilá
 2. Certifikace CAC II.stupně: specializovaná
 3. Certifikace CAC III. stupně: systémová (odborníci tohoto stupně jsou již považováni za špičky v oboru, kdy jsou schopni zavádět i udržovat celé systémy)

 

CERTIFIKACE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO JAKOST (ČSJ)

 • třístupňový systém certifikace v oblasti úklidu vytvořený CAC společně s Českou společností pro jakost (ČSJ)
 • od r. 1994 Osvědčení o akreditaci k certifikaci pracovníků č. 087/1994 vydané Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN 45013
 • od r. 1995 jako jediná v ČR vydává Akreditační osvědčení Evropské organizace pro jakost (European Organization for Quality): akreditace pro provádění certifikace pracovníků působících v oblastech zabezpečování jakosti výrobních podniků, služeb, zkušebních laboratoří a organizací správy
 • tyto personální certifikáty jsou také podkladem k prokázání odborné způsobilosti při zavádění systémů ISO 9000 – 2000
 • certifikát ČSJ je vydáván na dobu tří let a seznamy držitelů platných certifikátů zveřejňuje ČSJ ve Zpravodaji ČSJ
 • 3 typy certifikací:
 1. Úklidový operátor (Cleaning Operator)
 2. Úklidový manažer (Cleaning Manager)
 3. Úklidový specialista (Cleaning Specialist)
 • více informací ZDE

 

CERTIFIKACE NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ (NSK)

 • podmínkou je uspění ve zkoušce z některé tzv. dílčí kvalifikace
 • přípravné kurzy organizují někteří ze členů CAC, např. Irena Bartoňová Pálková
 • absolvent získá celostátně platné osvědčení v souladu se Zákonem č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 • proces schvalování dílčích kvalifikací představuje tvorbu kvalifikačních standardů (KS) a hodnotících standardů (HS) pro každou dílčí kvalifikaci (DK). Mezi subjekty zapojené do tvorby DK jsou kromě tvůrců zejména NÚOV (Národní ústav odborného vzdělávání) a MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).
 • dílčí kvalifikace jsou postupně připravovány, CAC se na vzniku aktivně podílí
 • Dílčí kvalifikace schválené:
 1. Úklidový pracovník administrativních ploch (kód: 69-008-E)
 2. Úklidový pracovník v potravinářských provozech (kód: 69-009-E)
 3. Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních (kód: 69-010-E)
 4. Úklidový pracovník – speciální práce (kód: 69-011-H)
 • Dílčí kvalifikace připravované:
 1. Úklidový pracovník průmyslových ploch (101076)
 2. Hospodyně v restauračních a ubytovacích zařízeních (30995)
 3. Úklidový pracovník restauračních a ubytovacích zařízení (101077)
 4. Úklidový pracovník ve výškách (101069)
 5. Úklidový pracovník dopravních prostředků (101067)
 6. Mistr objektu úklidů (provozní vedoucí) (101056)
 7. Dezinfektor ve službách (191)
 8. Hospodyně v domácnosti (30994)
 9. Manažer úklidových služeb

 

HACCP: VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚKLID V POTRAVINÁŘSKÝCH PROVOZECH VS. EVROPSKÁ LEGISLATIVA

 • úklidové firmy zabývající se potravinářským provozem mohou získat potřebné informace díky stránkám Hygiene for Cleaners, vzdělávacímu projektu, který jim poskytne návod, jak implementovat evropská nařízení o hygieně v potravinářských provozech, tj. Nařízení (EC) No 852/2004, Nařízení (EC) No 853/2004, Nařízení (EC) 2073/2005 a HACCP-koncept (vše v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin určené nejen úklidovým pracovníkům budov)
 • projekt o 6 vzdělávacích modulech založený na e-learningu a blended learningu, lze splnit jako online test
 • Česká asociace úklidu a čištění a Textilní zkušební ústav v Brně zajišťovaly po odborné stránce modul "Technologie čištění a hygiena v potravinářském provozu" a podílely se na překládání všech modulů do češtiny