O nás

          Logo_HKČR              Logo_EFCI           Vodafone_firma_roku
Proč tu jsme

Hlavním posláním a cílem CAC vždy bylo proměňovat úklid v profesionální a respektovaný obor. Ačkoli totiž toto odvětví služeb zaměstnává desítky tisíc pracovníků, hospodaří se stamilióny korun a ošetřuje a udržuje budovy a stavby miliardových hodnot, ne vždy je k němu přistupováno s odpovídající pozorností a respektem, a to i přesto, že se situace (a to i díky nám) stále zlepšuje.

Chceme, aby se stalo samozřejmostí, že úklid není pouze odstraněním viditelného nepořádku, ale že jde i o údržbu a ochranu svěřených hodnot pomocí moderních technologií – mopovacích systémů i ekologických čisticích prostředků. K tomu také směřuje náš systém interního vzdělávání i osvěta širší veřejnosti skrze média.

Dále chceme, aby lidé pracující v úklidovém oboru měli pracovní podmínky vedoucí k efektivnímu a smysluplnému výkonu. Proto se jako jediné autorizované společenstvo HKČR v oblasti úklidu podílíme na vzniku legislativy a snažíme se ovlivnit nastavení parametrů výběrových řízení v ČR tak, aby byly reálné a spravedlivé.

 


Statutární orgány (od 29. valné hromady v r. 2024)

Představenstvo: Bartoňová Pálková Irena (předsedkyně představenstva), Baroš Jiří ml., Daněk Jiří, Grézl Jan, Zima Filip

Kontrolní komise: Černá Barbora, Jaroš Kamil, Pechník Stanislav 

 


Od historie po dnešek

Česká asociace úklidů a čištění – CAC byla založena na podzim roku 1998 první valnou hromadou, konanou v pražském Mánesu. U jejího zrodu stáli především čtyři lidé: Irena Bartoňová Pálková (I. P. Managering), Zdenka Plchová (časopis Úklid), Alexander Nerandžič (Diversey Lever) a Rudolf Svačina (Svačina a Jirout). Postupně se však přidávali další lidé, ochotní dát nemalý díl svého času, myšlenek, umu a znalostí na konto společné práce. Všichni byli vedeni snahou o kultivaci úklidového trhu v České republice – trhu, který v oné době nebyl ani zmapován, ani svázán žádnými pravidly.

Snaha o zavedení alespoň základních pravidel hry, o zavedení jednotné terminologie, o zjištění velikosti trhu, počtu firem, pracovníků a dalších parametrů úklidového oboru – to vše vedlo již zmíněné osoby a jejich následovníky k cílené, systematické práci.

Jelikož jsme potřebovali mnoho informací, abychom náš obor zprofesionalizovali, vstoupili jsme na jaře roku 2002 do Evropské asociace úklidového průmyslu – EFCI. Téhož roku se paní Irena Bartoňová Pálková stala odborným expertem sociálního dialogu Evropské komise za zaměstnavatele a v roce 2003 byla jmenována viceprezidentkou Rady ředitelů EFCI. Tím započala intenzivní spolupráce CAC s evropskými orgány, která se úspěšně rozvíjí dodnes a přináší našim členům čerstvé informace z evropského trhu. I proto spolupracujeme s evropskými asociacemi jako je FEMIN a ISSA v rámci vzájemné provázanosti našich oborů v oblasti výroby a prodeje profesionálních pomůcek, prostředků, chemikálií i strojů. Členství v EFCI máme momentálně pozastavené.

Dalším naším zásadním krokem byl v roce 2008 vstup naší asociace do Hospodářské komory ČR, čímž se nastartovala etapa spolupráce v rámci českého podnikatelského prostředí. Aktivně jsme se zapojili nejen do legislativních procesů v ČR a dalších aktivit HKČR, ale hlavně v rámci Národní soustavy povolání jsme náš obor dostali do pozice profese a ne pomocného personálu v rámci práce v Sektorové radě služeb. Nynější předsedkyně představenstva CAC je v současnosti také vicepresidentkou HKČR a má tak možnost se efektivně zasazovat se o zájmy úklidového oboru, a to včetně ovlivňování podoby veřejných výběrových řízení nebo legislativy v oblasti pracovní síly.