Jak se stát členem

Členem CAC – České asociace úklidu a čištění se může stát každá fyzická i právnická osoba, aktivně působící v oboru úklidu a čištění a souvisejících oblastech, a to po dobu alespoň jednoho roku. Asociace je tedy otevřena i výrobcům, dovozcům a dodavatelům techniky, výrobků, pomůcek a chemikálií a všem, kteří se hodlají zasadit o zlepšení postavení úklidového oboru a jeho zkvalitnění, například poradenstvím, vzděláváním a informatikou za účelem podpory a ochrany úklidového trhu ČR. Více viz Stanovy.

Uchazeč o členství zašle na adresu sekretariátu CAC řádně vyplněné, podepsané a orazítkované následující dokumenty:

  1. Čestné prohlášení
  2. Přihláška
  3. Etický kodex
  4. Kopie živnostenského listu nebo Výpis z obchodního rejstříku (není nutné úředně ověřovat)

Dokumenty lze zaslat buď poštou na adresu kanceláře anebo oskenované na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Poté, co sekretariát CAC obdrží a ověří tyto dokumenty, je uchazeči vystavena faktura na jednorázový registrační poplatek ve výši 3 500 Kč a roční členský příspěvek v aktuálně platné výši (viz formulář „Čestné prohlášení“). Následně je na nejbližším zasedání představenstva CAC přednesen návrh na přijetí nového člena asociace, představenstvo formálně ověří správnost předložených dokumentů a výpis z banky o provedené úhradě a proběhne schválení přijetí nového člena.

Tím se oficiálně uchazeč stává členem Asociace, je mu přiděleno členské číslo, vygenerován a zaslán přístup do intranetu webových stránek CAC a na vyžádání vystaven a poštou zaslán členský list. Nový člen je rovněž zaveden do registru na webových stránkách Asociace a Hospodářské komory ČR a od obou mu začnou chodit pravidelné informace. 

Další informace rád poskytne telefonicky či e-mailem tajemník CAC (viz Kontakty).