Hospodářská komora

CAC je od roku 2008 členem Hospodářské komory České republiky. Co víc, je dokonce jediným autorizovaným společenstvem HKČR v oblasti úklidu. Díky tomu se aktivně podílí na vzniku legislativy a snažíme se ovlivnit nastavení parametrů výběrových řízení v ČR tak, aby byly reálné a spravedlivé.

 

Co dělá HKČR pro cechy?

  • Zasazuje se o zvýšení autority a prestiže řemeslných oborů.
  • Podílí se na tvorbě a zdokonalování zákonů a dalších právních předpisů, které ovlivňují podnikání. Usiluje o zjednodušení, sjednocení a snížení administrativní zátěže.
  • Spolupracuje při tvorbě a změnách technických norem a pravidel správné praxe.
  • Koordinuje přístup svých členů k řešení problémů, formuluje společná stanoviska a systémově je ovlivňuje účastí ve veřejné i odborné diskusi, předkládá vlastní návrhy a intervence.
  • Spolupracuje se školskými zařízeními na výchově nových řemeslníků, podporuje zvyšování odborné kvalifikace pedagogů, prosazuje opětovné zavedení mistrovské zkoušky a celoživotní vzdělávání řemeslníků.

 

Sekce a pracovní skupiny HKČR

Hospodářská komora ČR vytvořila pro ty oblasti veřejné diskuze, které ovlivňují podnikání v České republice vlastní pracovní skupiny a sekce.

Jsou vedeny odborníky na danou problematiku, kteří vytvářejí pracovní platformy zabývající se děním nejen v oblasti legislativy, ale i předpisů a celkových tendencí ve veřejné diskuzi utvářených ke konkrétní oblasti. Úkolem pracovních skupin a sekcí je prosazovat požadavky podnikatelů v konkrétních oblastech a podmínky pro hospodářský růst. V rámci pracovních sekcí a skupin mohou pracovat i nečlenové hospodářské komory.

Seznam odborných sekcí HK ČR a jejich předsedů najdete ZDE.