Etický kodex

Česká asociace úklidu a čištění – CAC je dobrovolné sdružení poskytovatelů čistících a úklidových služeb, dodavatelů čisticích a úklidových technologií a dalších subjektů pohybujících se v oblasti úklidového trhu, a to na jeho obou stranách. Její členové se dobrovolně zavazují dodržovat Etický kodex CAC.

Současně mají jednotliví členové CAC jakožto členové HKČR možnost se svým podpisem připojit k dodržování Etického kodexu HKČR. V tom případě pak mají právo používat logo člena HKČR na svých prezentačních materiálech.

Etický kodex CAC

 1. Naším cílem je poskytovat zákazníkům prvotřídní hodnotné služby a převzít odpovědnost za udržování hygienických standardů a za dlouhodobé udržování užitné hodnoty majetku zákazníka.
 2. Víme, jak kvalita úklidu ovlivňuje dojem a image. Pořádek, hygiena a čistota v objektech a zařízeních našich zákazníků je nejen jeho vizitkou, ale také vizitkou kvality naší práce.
 3. Hluboce si vážíme důvěry našich zákazníků. Jsme si vědomi toho, že důvěryhodnost každého z nás ovlivňuje i důvěru zákazníků k úklidovému oboru jako celku. Proto veškerá naše činnost směřuje k trvalému posilování důvěryhodnosti a dobré pověsti úklidového průmyslu.
 4. Při úklidu využíváme moderních technologických postupů, zařízení, pomůcek a prostředků, které splňují veškeré požadavky na bezpečnost při používání a na ochranu životního prostředí.
 5. Při poskytování služeb máme vždy na mysli zájem zákazníka. Volíme takové technologické úklidové postupy, abychom vhodným ošetřováním prodlužovali životnost vybavení a budov zákazníků a šetřili tak jejich náklady na obnovu.
 6. Při poskytování služeb postupujeme s maximální odbornou péčí. Přijímáme veškerou odpovědnost za nejvyšší kvalitu služeb. Proti případným způsobeným škodám jsme odpovídajícím způsobem pojištěni.
 7. Úklidové technologie se vyvíjejí. Věnujeme proto úsilí na neustálé vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace našich pracovníků ve všech oblastech úklidového oboru. Znalosti a zkušenosti našich pracovníků jsou zdrojem našeho umění a pro zákazníka zárukou vysoké kvality poskytovaných služeb.
 8. Naším posláním není jen vzdělávat se a poskytovat ty nejlepší služby. Považujeme za stejně důležité přenášet naše znalosti a zkušenosti i na naše zákazníky tak, aby se dokázali odborně orientovat v úklidovém oboru a uměli reálně hodnotit úroveň poskytovaných služeb podle všeobecně uznávaných pravidel.
 9. Při poskytování úklidových služeb postupujeme jednotně podle úklidových standardů CAC. Jsou měřítkem naší práce a jsou plně veřejně přístupné.
 10. Svou prací chceme aktivně přispívat k posilování důležitosti úklidového oboru v rámci celého průmyslu a chceme tak dosáhnout jeho odpovídajícího postavení. 
 11. Budeme veškerou činnost vyvíjet v souladu s tímto etickým kodexem.